CUNEUS | Banner scheepvaartkrant
Stonevest | Banner scheepvaartkrant
STC | Banner scheepvaartkrant
STC | Banner scheepvaartkrant

Laatste nieuws

Verbod op varend ontgassen van benzeen Noord-Holland en Utrecht: zonder boetes

01.03 - 07.55 In de provincies Noord-Holland en Utrecht geldt sinds vandaag een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende ladingen. Er worden geen boetes uitgedeeld, totdat Amsterdam nog dit jaar een eigen ontgassingsinstallatie operationeel heeft. In Zuid-Holland en Noord-Brabant is het verbod al langer van kracht.
Het verbod geldt voor het ontgassen van benzeen (UN 1114) en stoffen met UN nummers 1267, 1268, 1863, 1993 en 3295 die meer dan 10 procent benzeen bevatten. Deze maatregel moet bijdragen aan een beter milieu en een schonere binnenvaart. Ook stilliggend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende ladingen is vanaf 1 maart 2017 in de provincies Noord-Holland en Utrecht niet meer toegestaan.
Verantwoord ontgassen is mogelijk met een ontgassingsinstallatie, waarbij de dampen elders worden verwerkt. Op dit moment is er nog geen ontgassingsfaciliteit in de Amsterdamse haven aanwezig. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor wel subsidie beschikbaar gesteld. Het havenbedrijf coördineert het realiseren van ontgassingscapaciteit. Hierover is het havenbedrijf in gesprek met marktpartijen. In de haven van Moerdijk is wel een ontgassingsinstallatie operationeel.

Handhaving

Overtredingen van het verbod kunnen zowel met administratieve controles als door het uitvoeren van fysieke controles op een binnenvaartschip worden vastgesteld. Bij overtreding wordt strafrechtelijk gehandhaafd, meldt het havenbedrijf. In Noord-Holland werken de provincie, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, politie en de Divisie Havenmeester van het havenbedrijf Amsterdam samen om de toezicht en handhaving van het verbod in het Noordzeekanaalgebied vorm te geven. In Utrecht voert de politie toezicht en handhaving uit in samenwerking met de omgevingsdiensten.

Overgangsfase

Er geldt een overgangsfase totdat een ontgassingsfaciliteit in Amsterdam operationeel is. Dat houdt in dat klanten gedurende deze periode wel goed worden geïnformeerd, maar er nog geen sancties volgen. Na de ingebruikname van een ontgassingsinstallatie is dit wel het geval. Vanaf dat moment volgen er sancties op het varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende ladingen. Men streeft ernaar dat dit jaar nog een ontgassingsfaciliteit operationeel is in de Amsterdamse haven.

Meer Nieuws

  • Vind hier uw daily Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw e-paper Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw Scheepvaart- telefoongids app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app store