Pon Power | Banner scheepvaartkrant
STC | Banner scheepvaartkrant
CUNEUS | Banner scheepvaartkrant
Stonevest | Banner scheepvaartkrant

Laatste nieuws

Rotterdamse haven wil op bio-LNG draaien

23.03 - 15.30 Het Havenbedrijf Rotterdam en het Nationale LNG Platform starten een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden om bio-LNG als transportbrandstof tot ontwikkeling te brengen in de Rotterdamse haven. LNG is aanzienlijk schoner dan andere brandstoffen en motoren die op LNG lopen zijn stiller. Door gebruik te maken van bio-LNG in plaats van gewone LNG kan de CO2-uitstoot drastisch worden verlaagd.
Voor personenvervoer worden elektrische vervoersmiddelen de komende jaren naar verwachting een belangrijke manier om de CO2-uitstoot terug te dringen. Maar voor binnenvaart, zeevaart en zwaar vrachtverkeer over de weg is elektrische aandrijving vooralsnog geen geschikte optie en is LNG (vloeibaar aardgas) een veel schoner en minder belastend alternatief in vergelijking tot diesel en stookolie.
Te weten: tot 15 procent minder CO2, 85 procent minder stikstofoxiden, geen zwavel en fijnstof en stillere motoren. Bio-LNG voegt daar het extra voordeel aan toe dat de uitgestoten CO2 onderdeel is van de zogenoemde korte kringloop: de uitstoot van CO2 wordt geneutraliseerd door de opgenomen CO2. Bio-LNG is dus duurzaam en kan in zuivere vorm gebruikt worden, maar ook gemengd met fossiele LNG.

Gate terminal

Vanuit de Gate terminal (Gasunie en Vopak) in de Rotterdamse haven wordt LNG al beschikbaar gemaakt als brandstof voor de scheepvaart en zwaar vrachtverkeer. Het havenbedrijf en het Nationaal LNG Platform gaan nu gezamenlijk de mogelijkheden verkennen om bio-LNG als transportbrandstof in de Rotterdamse haven tot ontwikkeling te brengen. Voor het LNG Platform sluit deze samenwerking goed aan bij het bestaande LNG-convenant.

De studie moet in de tweede helft van dit jaar zijn afgerond. Op basis daarvan zal besloten worden of en in welke vorm een bio-LNG project in Rotterdam ontwikkeld wordt. Op de foto de Yukon, de eerste bezoekende LNG-tanker in de Rotterdamse haven.

Meer Nieuws

  • Vind hier uw daily Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw e-paper Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw Scheepvaart- telefoongids app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app store