Pon Power | Banner scheepvaartkrant
Werkendam | Banner scheepvaartkrant
CUNEUS | Banner scheepvaartkrant
Polmai Banner Scheepvaartkrant

Laatste nieuws

Staking bij Binnenvaartcommissie in Vlaanderen legt vooral onrust bloot

15.12 - 10.45 Met steun van de drie Belgische vakbonden heeft het personeel van de Binnenvaartcommissie in Vlaanderen, dat onder meer certificaten en andere noodzakelijke documenten voor de binnenvaart uitreikt en scheepsonderzoeken en scheepsmetingen verricht, afgelopen donderdag een stakingsdag gehouden.

JAN SCHILS
Wanneer de 'Vlaamse Waterweg' en 'Waterwegen en Zeekanaal nv', de werkgevers van deze Binnenvaartcommissie, op korte termijn geen gehoor geven aan de eisen van de stakers, wordt het werk opnieuw (en massaler) stilgelegd dan gedurende de afgelopen staking van een dag. Toen bleven de loketten van de Binnenvaartcommissie in Schoten en op alle andere plaatsen gesloten en werd ook de telefoon de hele dag niet opgenomen. Ook afspraken over scheepsmetingen en scheepsonderzoeken werden geannuleerd. Intussen werd binnenskamers wel verder gewerkt aan de honderden lopende dossiers.

Nieuwe acties om de eisen van het personeel kracht bij te zetten, blijven intussen voelbaar totdat de eisen van de stakers volledig ingewilligd zijn, staat in een communiqué van de christelijk, socialistische en liberale vakbonden (ACV, ACOD en VSOA). De redenen van de staking zijn volgens secretaris Gerda De Norre van de VSOA onder meer een acuut personeelstekort, de versnippering van taken en bevoegdheden en het falen van het systeem om de dienstverlening te verbeteren en de heersende onduidelijkheid over de juridische aspecten en de timing daarvan.

Volgens het personeel resulteert een en ander in een ondermaatse dienstverlening, een toenemende werkdruk, escalerende scheldpartijen aan het adres van medewerkers, een stijgend aantal klachten van de binnenvaartondernemers en toenemende vragen over de werking van de Binnenvaartcommissie.

Constructief meewerken

De leden van de Binnenvaartcommissie zeggen gehoord te willen worden. Ze zijn bereid om constructief mee te werken aan een alternatief plan om de dienstverlening aan de binnenvaartsector efficiënt te organiseren en vragen daarbij de nodige aandacht voor duidelijkheid en timing betreffende het juridische aspect en duidelijkheid over de bevoegdheden inzake de binnenvaart. Die bevoegdheden zijn door de zesde staatshervorming in België door de federale overheid overgedragen aan Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Een andere eis is gegarandeerde onafhankelijkheid en autonomie van de toekomstige werking, zodat belangenvermenging vermeden wordt. Ook moet in voldoende personeel worden voorzien op korte termijn. Tenslotte wordt nog eens aangedrongen op billijke arbeids- en loonvoorwaarden.


Meer Nieuws

Apps

  • Vind hier uw daily Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw e-paper Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw Scheepvaart- telefoongids app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app store