CUNEUS | Banner scheepvaartkrant
Pon Power | Banner scheepvaartkrant

Laatste nieuws

Binnenvaartondernemer is uitzondering in optimistische Nederlandse transportsector

23.05 - 07.00 De vooruitzichten voor de vervoerssector zijn goed, zo stelt de bank ABN AMRO in de Stand van Transport mei 2017. Het vertrouwen van de ondernemers in de verschillende branches wisselt evenwel sterk. Zo is men in de binnenvaart een stuk minder positief dan collega’s uit het wegvervoer, logistieke dienstverlening en opslag.
In de Stand van Transport mei 2017 is verder te lezen dat de internationale goederenstromen flink blijven toenemen. Zowel het vervoerde volume via Schiphol als via de haven van Rotterdam namen in het eerste kwartaal van 2017 hard toe. De arbeidsmarkt begint ook steeds meer aan te trekken. Het aantal openstaande transportvacatures lag in het eerste kwartaal van 2017 op 7.500. In het eerste kwartaal van 2016 was dit nog 5.300. Zo groeit het aantal banen in de bouw heel wat langzamer.

Citaat uit de Stand van Transport: “Ondernemers in de zee- en kustvaart zijn negatief gestemd over de bedrijvigheid in hun sector, de prijzen die ze kunnen vragen, hun personeelssterkte en het verwachte economische klimaat. Binnenvaartschippers zijn ook relatief negatief gestemd, maar zijn wel wat positiever over hun personeelssterkte. De omzet van bedrijven actief in de zee- en kustvaart daalde met 6,9 procent in 2016 en die van de binnenvaartondernemers met 5,9 procent. Beide branches hadden last van overcapaciteit, waardoor de prijzen die ze konden vragen onder druk stonden in 2016 ”.

Volumedaling

Het binnenvaartvolume daalde in het eerste kwartaal van 2017 met 3,1 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Wel ligt het volume nog ruim boven het lange-termijngemiddelde. Er werd minder binnenlands vervoerd (-1,2 procent jaar op jaar), er was minder aanvoer (-0,1 procent), er was minder afvoer (-5,6 procent) en de doorvoer daalde in het eerste kwartaal ook, met 4,3 procent. Uit het rapport: “Vooral de daling van de afvoer van producten is opvallend, want de overslag in de Rotterdamse haven steeg in het eerste kwartaal flink. Mogelijk dat deze goederen tijdelijk in de haven worden opgeslagen”.

In 2016 werd al minder droge bulk vervoerd en deze trend zet in 2017 door. In 2016 werd er meer natte bulk vervoerd. In het eerste kwartaal van 2017 zakte het vervoer daarvan weer in - zie het staatje. Dit kwam doordat er veel minder natte bulk werd doorgevoerd. Het aantal containers dat werd vervoerd in het eerste kwartaal van 2017 steeg juist met 3,2 procent. Hiervan kunnen droge bulkschepen profiteren, want containers worden in dezelfde schepen vervoerd.

Laagwater

In 2015 was er een lange periode van laagwater waar binnenvaartschippers van hebben geprofiteerd, omdat er dan minder lading vervoerd kan worden. Dit had toen een positief effect op de prijs en omzet. In 2016 is er deels sprake geweest van laagwater, maar het effect is minder dan in 2015. Dat is ook te zien in de toename van het vervoerde volume. In 2017 is er nog steeds sprake van laagwater, wat gunstig is voor de omzetontwikkeling in de binnenvaart. (Bronnen: CBS en Interrijn)

Meer Nieuws

  • Vind hier uw daily Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw e-paper Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw Scheepvaart- telefoongids app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app store